Województwo śląskie jest jednym z najsilniej zurbanizowanych polskich regionów. Wśród 36 powiatów aż 19 to powiaty grodzkie, czyli miasta na prawach powiatu. Jesteśmy jednym z najsilniejszych regionów w Polsce. Demograficznie – w województwie mieszka ponad 4,5 mln. ludzi i gospodarczo – wytwarzamy niemal 13% polskiego PKB.

Na czele władz samorządowych regionu stoi Zarząd Województwa, w którym w poprzedniej kadencji pełniłem funkcję wicemarszałka.