Województwo śląskie jest jednym z najsilniej zurbanizowanych polskich regionów. Wśród 36 powiatów aż 19 to powiaty grodzkie, czyli miasta na prawach powiatu. Jesteśmy jednym z najsilniejszych regionów w Polsce. Demograficznie – w województwie mieszka ponad 4,5 mln. ludzi i gospodarczo – wytwarzamy niemal 13% polskiego PKB. Na czele władz samorządowych regionu stoi Zarząd Województwa, w którym od 19.03.2017r. pełnię funkcję wicemarszałka. Odpowiadam za dystrybucję unijnych środków, edukację i służbę zdrowia.