Udało się! W poprzedniej kadencji Sejmiku woj. śląskiego doprowadziłem do przekazania Miastu Tychy większościowego pakietu spółki Megrez, czyli Szpitala Wojewódzkiego. Tychy zawsze są w centrum mojej samorządowej działalności – gdziekolwiek jestem i cokolwiek robię.

Tychy to miasto, z którym jestem związany niemal od urodzenia. Tutaj zaczynałem działalność społeczną i samorządową. Przez ponad 10 lat lat byłem tyskim radnym, co pozwalało mi realizować cenne dla tyszan inicjatywy. Moimi pomysłami były karta ze zniżkami dla licznych rodzin, program stypendialny dla zdolnych studentów czy możliwość płacenia kartą w urzędzie. Kolejne 3 lata byłem wiceprezydentem Tychów odpowiedzialnym za gospodarkę przestrzenną – w tym czasie Tychy „przejrzały na oczy” dzięki usunięciu reklam z przestrzeni publicznej oraz zyskały plan zagospodarowania dla niewykorzystywanych dotąd miejsc.

Zajmowałem się także rozwojem nowych technologii – w mieście pojawiły się hot spoty (również w autobusach!), a tyskie rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymały sprzęt komputerowy i bezpłatne szkolenia. Sam uczyłem seniorów, jak korzystać z dobrodziejstw internetu. Praca na rzecz cyfryzacji miasta została nagrodzona – w 2012r. Tychy otrzymały „Złotą @” – nagrodę dla Samorządowego Lidera Cyfrowej Polski.

O moim mieście opowiadałem Telewizji Katowice w jednej z edycji programu „Fascynujące Śląskie”.

A moje plany i wizje? Staram się na bieżąco nadawać im realne kształty!