Ponad 70% mieszkańców woj. śląskiego chce uznania “ślōnskiej godki” za język regionalny! W niemal 43% przypadków odpowiedź brzmi “zdecydowanie tak”, 28% respondentów odpowiada “raczej tak”. Zadeklarowanych przeciwników takiego rozwiązania jest zaledwie 6,5% a odpowiedzi “raczej nie” udzieliło nieco ponad 10%. 12% badanych nie ma zdania na ten temat.

Badanie przeprowadzono w czerwcu br. na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców woj. śląskiego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. 46% respondentów stanowili mieszkańcy dużych miast (pow. 100 tys.), 23% mieszkańcy wsi, pozostałe 30% respondentów zamieszkuje w miastach do 100 tys. mieszkańców. Wśród respondentów (podobnie jak w społeczeństwie) przeważały panie – było ich 54%.

Nie mam nic przeciwko temu aby uregulować status języka śląskiego jako języka regionalnego. Powinniśmy wręcz go hołubić – jest bardzo ważny w naszym, polskim tyglu. Im więcej w Polsce różnorodności tym będziemy silniejsi i tym łatwiej poradzimy sobie w różnorodnym świecie – mówił o “ślōnskiej godce” Szymon Hołownia w jednym ze swoich lajwów.

A wszystkim, którzy chcieliby zrozumieć zagmatwane losy Śląska, Ślązaczek i Ślązaków polecam wspaniałą książkę Zbigniewa Rokity “Kajś” – laureatkę literackiej nagrody Nike w kategoriach “wybór jury” i “wybór czytelników”.